Den gamla informationssidan om appen ”Kalender på låsskärmen” är föråldrad och har tagits bort.

Support-sidan