Stacks Image 109480

Places & Photos

Stacks Image 109449

Fler skärmbilder finns på App Store.

Favoritplatser med bilder


- Hitta tillbaka till mina favoritplatser.
- Lagra bilder och text om varje plats.
- Lägg till en ny plats via GPS eller genom att peka på kartan.

Läs mer på App Store!
Behöver du kartkoordinater också?
Om du har
"Svenska koordinater" eller "Grid Tool" installerade på samma iPhone som den här appen, så kan du skicka koordinater mellan dem med en enkel knapptryckning!
För amerikanska användare finns en särskild version: Places & Photos (US)