Den gamla informationssidan om appen Grid Tool är föråldrad och har tagits bort.
Tyvärr lider appen nu (2016-02-17) av några buggar. Tidplan för rättning av dessa buggar är mycket oklar.

Om du söker en app för konvertering av svenska koordinatsystem rekommenderas istället appen Svenska koordinater.
Om du söker en app för att veta din position i UTM-systemet rekommenderas istället appen UTM Position Mailer.

Tills vidare finns dessa info-sidor om Grid Tool kvar: