Viatact
English
95% använder senaste versionen av iOS | Nyhetsarkiv

95% använder senaste versionen av iOS

En stor fördel med iOS är att det är mycket smidigt att uppdatera sin iPhone när nya versioner av iOS lanseras. Tack vare detta kör en förkrossande majoritet av användarna alltid den senaste versionen. Under den senaste månaden (2017-06-23 till 2017-07-23) har en mätning gjorts av fördelningen av olika iOS-versioner hos aktiva användare av appen Svenska koordinater (grundversionen av appen, med eller utan PRO-tillägg). Resultatet visar att 95% av användarna idag använder olika varianter av iOS 10. Så här fördelade sig resultatet i mer detalj:

iOS 10.3: 84,7%
iOS 10.2: 6,9%
iOS 10.1: 1,6%
iOS 10.0: 2,0%
iOS 9.x: 3,1%
iOS 8.x: 0,5%
iOS 7 eller tidigare: 1,0%
iOS 11 beta: 0,2%

Baserat på dessa resultat kommer Viatact framöver att snabbare upphöra med stödet för gamla iOS-versioner än vad som hittills varit fallet. Om du har en gammal iPhone som inte går att uppdatera till senaste versionen av iOS kommer du inte alltid att få tillgång till senaste versionen av en app, men äldre versioner av appen går fortfarande att installera på din iPhone under förutsättning att du redan tidigare köpt appen och haft den äldre versionen av appen installerad på någon av dina enheter.